Interview Hans Waege

THE PROMISED LAND

Met het uitbreken van een nieuwe oorlog in Europa kreeg het thema van dit seizoen, ‘Promised Land’, plots een heel ander gewicht. Van de ene dag op de andere realiseerden we ons dat een notie als ‘Het beloofde land’ niet zomaar ontstaat, maar dikwijls in uiterste nood wordt geboren. Bij het ter perse gaan van deze brochure trekt een nieuwe exodus, een nieuwe vluchtelingenstroom zich op gang. Heel wat mensen wenden hun schreden naar daar waar het noodgedwongen beter is, weg van oorlog en verderf. 

Nu de donkere kanten van de geschiedenis zich herhalen, duizenden jaren civilisatie ten spijt, is het considerabel  te onderkennen dat migratieverhalen naast intens lijden ook scheppingskracht en constructieve identiteit met zich meebrengen. Een groot deel van de werken die het Belgian National Orchestra dit seizoen speelt, is het resultaat van een al dan niet gedwongen verhuis, een exodus naar een ‘Promised Land’. Componisten zochten andere oorden op, brachten hun eigen cultuur mee, zogen nieuwe elementen in zich op en waren zo in staat om iets te creëren wat tot op de dag van vandaag blijft nazinderen. Met kunst werd een nieuwe dimensie aan ‘Promised Land’ toegevoegd. 

Programma-hoogtepunten

In dit seizoen exploreren we eerst de Bijbelse wortels van ‘The Promised Land’ aan de hand van een compositie van Ernest Bloch: Schelomo. De klassieker die zich daarna aandient, is Dvořáks Negende symfonie, “From the New World”. De Verenigde Staten waren lange tijd het beloofde land voor heel wat Europese componisten, daaronder ook Kurt Weill, van wie we de Four Walt Whitman Songs opvoeren. Aan Sergei Rachmaninoff, de componist die na de Russische Revolutie zijn geluk in Amerika ging beproeven, wijden we een volledig festival. 

Lang niet alles in Amerika was echter rozengeur en maneschijn: voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap waarvan de voorouders gedwongen de Atlantische Oceaan overstaken, heeft de notie van ‘Promised Land’ een wrange nasmaak. In die context zijn we trots werk te presenteren van onder andere Antony Davis en George Walker.

Een ander volk dat steeds weer naast het beloofde land grijpt en zichzelf met een eeuwige exodus geconfronteerd ziet, zijn de Roma. Geen muziek beïnvloedde de muziekgeschiedenis echter diepgaander dan die van de zigeuners: dat getuigen onder andere de Hongaarse Dansen van Brahms en de Roemeense Rapsodie van George Enescu.

Islamitisch-Arabische hoogdagen in Al-Andalus brengen we in herinnering met een heus Flamenco-concert. Ook de Flamenco-cultuur is immers een voorbeeld van hoe een door de tijd vervaagde exodus nog steeds blijft nawerken en nieuwe werken creëert van een ongeziene kracht. Identiteiten worden verrijkt door uitwisseling, door openheid voor ‘het andere’.  
 

Welkom aan Antony Hermus

Voor het orkest zelf dienen zich dit seizoen enkele grote veranderingen aan. In de eerste plaats verwelkomen we de Nederlandse Antony Hermus als aankomend chef-dirigent. Hij is niet alleen een uitermate getalenteerde muzikale persoonlijkheid, maar ook iemand die zich telkens weer sterk maatschappelijk engageert. 

Topwerk is teamwerk. Naast Antony Hermus heeft ons huis ook twee andere uitzonderlijke talenten aan zich weten te binden: de bijzonder ervaren Deense dirigent Michael Schønwandt  en  de jonge hemelbestormer Roberto González-Monjas als eerste gastdirigent. Verwacht u daarnaast aan enkele spannende debuten, onder andere van Eva Ollikainen, Karin Hendrickson en Anja Bihlmaier.


Topsolisten

Ik ben uitermate gelukkig dat we ook dit seizoen opnieuw de grootste solisten voor u hebben kunnen engageren. De aftrap wordt gegeven tijdens het openingsconcert door de Amerikaanse stervioliste Hilary Hahn. De sopraan Angela Gheorghiu, de bariton Thomas Hampson en de violiste Arabella Steinbacher zijn maar enkele van de namen die in deze brochure opduiken. Met het label ‘Young Golden Star’ duiden we talenten aan die al lang naam gemaakt hebben in het buitenland en die u nu hier in België dringend moet ontdekken, daaronder ook de Belgische celliste Camille Thomas, Alexandre Kantorow en de jonge Zweedse violist Daniel Lozakovich.

Wat me ook bijzonder verheugt, is dat er dit seizoen, naast de concerten in België, maar liefst 16 buitenlandse concerten staan gepland. Een prestigieuze Groot-Brittannië-tournee met pianist Paul Lewis, een Spanje-tournee waarbij we Madrid en Barcelona aandoen, en optredens op droomlocaties zoals de Parijse Philharmonie en het Großes Festspielhaus te Salzburg tonen waar we als orkest staan. Het doet telkens deugd te constateren dat de kwaliteit die we hier in Brussel brengen, ook op grote internationale podia wordt verwelkomd.


Vernieuwing en traditie, onze identiteit

Onze aankomend chef-dirigent start zijn mandaat met een Belgische werk van Wim Hendrickx en dirigeert verderop in het seizoen ook de wereldcreatie van de eerste symfonie van Jean-Luc Fafchamps. Een statement: hedendaags Belgisch werk krijgt tijdens zijn mandaat een ereplaats. 

Innovatie vindt u ook in onze producties. Zo is er bijvoorbeeld de nieuwe voorstelling ‘Glass & Stravinsky Firebird’ waarvoor beeldend kunstenaar Eva L’Hoest een videowerk creëert in samenwerking met ons orkest en NIRAS. Uitgaande van vier twintigste-eeuwse muziekwerken reflecteert zij over het nucleaire tijdperk en onze gigantische energieconsumptie.

We introduceren dit seizoen ook enkele nieuwe concertformaten. Onder de noemer ‘Film Symphonic’ presenteren we cinemaklassiekers met live muziek. De curatoren van deze reeks zijn niemand minder dan Frank Strobel en Dirk Brossé, beiden experten in het genre. Met de formule ‘Symphonic Hour’ bieden we vanaf nu op vrijdagavond ook enkele kortere concerten aan, zonder pauze.

Ik kijk er naar uit het beloofde land in ons seizoen samen met u in de komende maanden te ontdekken!