Music Chapel Gala Concert

Interview -  Bernard de Launoit

CEO van de Muziekkapel Koningin Elisabeth

 

De Koningin Elisabeth Muziekkapel gaf in juli 2019 het startschot van de feestelijkheden in het teken van haar 80-jarige bestaan. De coronacrisis en de bijhorende lockdowns gooiden echter roet in het eten en dwongen de Muziekkapel ertoe de geplande evenementen uit te stellen, waaronder het galaconcert, dat nu zal plaatsvinden op 14 maart 2022. CEO Bernard de Launoit vertelt ons kort over het verleden en de toekomst van de Muziekkapel.

 

Uw instelling zal dus, zij het met enige vertraging, haar 80-jarige bestaan vieren, samen met het Belgian National Orchestra. Wat was de missie van de Muziekkapel toen ze werd opgericht? En hoe is ze er door de jaren heen in geslaagd om relevant te blijven?

Na enige bezinning over onze educatieve benadering, zijn we in 2004 overgestapt op een model dat meer van deze tijd is, met zowel een nieuw artistiek curriculum als uitgebreide podiumervaring. Voorheen kwamen de jongeren (voornamelijk uit België) rechtstreeks van het conservatorium met hun docent. Vandaag doen ze audities om met een bepaalde meester-docent samen te mogen werken, waardoor we het aantal disciplines moesten optrekken. In 2004 waren er nog drie disciplines. Dat zijn er inmiddels zes: viool, altviool, cello, piano, kamermuziek en zang.

Mettertijd is de evolutie overigens in een stroomversnelling gekomen. Naast de herstructurering van de inhoud, wilden we immers ook de kwaliteit van ons onderwijs optrekken en een meer internationale weg inslaan. Dat maakt dat we dit jaar 72 jongeren begeleiden, goed voor 28 verschillende nationaliteiten.


Na al die tijd kunnen we ons wel inbeelden dat er een hechte band is gegroeid tussen de Muziekkapel en het Belgian National Orchestra, zowel op menselijk als op artistiek vlak. Kunt u ons daar iets meer over vertellen?

Het is belangrijk te benadrukken dat beide instellingen ontstaan zijn in dezelfde periode: het interbellum. Het
was een periode van culturele bloei: de bouw van het Paleis voor Schone Kunsten, het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep, het ontstaan van de Koningin Elisabethwedstrijd enz. Historisch en contextueel gezien, zijn we dus nauw verwant aan het Belgian National Orchestra. In het licht van zijn missie geeft het Belgian National Orchestra bovendien enorm veel concerten, zowel in het noorden als het zuiden van het land. Dat maakt het orkest uniek. We beogen altijd duurzame samenwerkingsverbanden. Zoals ik eerder al aangaf, moet ons hernieuwde model ook meer podiumervaring bieden. En precies daarin is een rol weggelegd voor het Belgian National Orchestra. In de afgelopen 20 jaar zijn we eveneens uitgegroeid tot concertpromotor en -partner. Zo bieden we onze jongeren tussen de 250 en 350 concerten per jaar aan. We moeten hen onder meer de mogelijkheid kunnen bieden om in symfonische orkesten te spelen, opdat zij de nodige professionele ervaringen kunnen opdoen.


Om de twee jaar speelt het Belgian National Orchestra de finale van de Koningin Elisabethwedstrijd. Dat biedt onze muzikanten de kans om jong en veelbelovend talent te begeleiden en met hen samen te spelen. Sommige jonge talenten komen uit de Muziekkapel. Daaronder ook de winnaar van vorig jaar, Jonathan Fournel. Hoe biedt u die getalenteerde jongeren de juiste omkadering, opdat zij het niveau zouden bereiken zoals we dat kennen van een finale?

De jongeren komen naar ons toe omwille van een zekere traditie, denk ik, in lijn met de keuze van de docenten. Onze docenten houden er een vrij gelijkaardige esthetiek op na, los van hun individuele persoonlijkheid. Bovendien kijken we
wat de behoeften van deze jonge talenten zijn, met het oog op hun verdere ontplooiing.

We blijven overigens trouw aan de filosofie van de oprichter van de Muziekkapel, Eugène Ysaÿe: talent ondersteunen en de muzikale kunst overdragen. We houden vast aan de bestaansreden van deze plek: een residentie waar jongeren tijd kunnen doorbrengen, samen kunnen werken en de kans krijgen om met ervaren muzikanten te spelen die hen voorgingen.

In dat opzicht bieden we een alternatief voor de conservatoria: wij scheppen een omgeving waar ze in alle rust kunnen repeteren, in een eigen studio omringd door groen en vlak bij Waterloo en Brussel.


Kunt u een tipje van de sluier lichten over het programma van het galaconcert en de solisten?

Het Dubbelconcerto van Brahms voor viool en cello krijgt uiteraard een centrale plaats in het galaconcert. Het biedt ons de gelegenheid om onze eerdergenoemde begeleidingsfilosofie voor het voetlicht te brengen. Het dubbelconcert wordt gebracht door Gary Hoffman (n.v.d.r.: meester-docent in residentie voor de discipline cello) en Júlia Pusker (n.v.d.r.: vijfde prijs op de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool van 2019). Júlia is een uitmuntende artieste met wie we inmiddels een duurzame relatie onderhouden en op wie we buitengewoon trots zijn.

Daarnaast wordt ook het Tweede celloconcert van Dvořák die avond gebracht. De solist die dat werk zal spelen, is nog niet gekend. Het wordt in elk geval een van de kandidaten voor de wedstrijd voor cello van 2022. We zullen overigens de avond afsluiten met dat celloconcert.


Hebt u nog een laatste boodschap voor het publiek van het Belgian National Orchestra ?

Het Belgian National Orchestra heeft altijd al een groot publiek bereikt. En het is voor ons van cruciaal belang om muzikale momenten zowel met ons eigen publiek als met dat van het Belgian National Orchestra te kunnen delen, al was het maar om kennis te maken met deze jonge artiesten.