sep '20
okt '20
nov '20
dec '20
jan '21
feb '21
mrt '21
apr '21
mei '21
jun '21

             Uw nieuw muzikaal seizoen 2020-2021...
                           is nu beschikbaar!

Met trots stellen we u vandaag ons nieuw muzikaal seizoen voor, het moment waarnaar we allen uitkeken. Samen met onze intendant, artistiek directeur, musici en gasten die we speciaal voor deze gelegenheid uitnodigden, geven we een voorsmaakje van wat u vanaf september muzikaal te wachten staat.

Ook benieuwd naar ons thema RHYTHM! en de hoogtepunten van 2020-2021? Afspraak op onze Facebook pagina of op YouTube - om samen de kracht van muziek te (her)ontdekken.

 

Klik op de foto hieronder om uw seizoensbrochure 2020-2021 te ontdekken.

 
New season 2020-2021

 

De 3 directeurs van het Belgian National Orchestra, BOZAR, en De Munt

   
                          De drie federale culturele instellingen
                           zetten hun samenwerking kracht bij

Om de uitdagingen van de Covid-19-pandemie het hoofd te kunnen bieden, besloten het Belgian National Orchestra, BOZAR en de Munt om de samenwerking die ze vier jaar geleden zijn aangegaan nog verder op te schroeven. Samen willen ze het gebruik van de beschikbare middelen optimaliseren, een hoogwaardig artistiek programma blijven bieden en hun banden met de mensen aanhalen. De drie instellingen werken ook samen aan een coherente toepassing van de voorzorgsmaatregelen die de overheid voorschrijft. Het welzijn en comfort van publiek en medewerkers is voor elk van de instellingen immers de allergrootste prioriteit.

 

De Grote Zaal Henry Le Bœuf zal een cruciale rol spelen. BOZAR zal zijn voorzieningen prioritair ter beschikking stellen van het Belgian National Orchestra, opdat de formatie als een symfonisch orkest kan blijven functioneren, rekening houdend met de maatregelen inzake social distancing. In een eerste fase kunnen bepaalde grote producties van de Munt eventueel naar de Henry Le Bœufzaal worden verplaatst.

De voorzieningen in het Paleis voor Schone Kunsten worden aangepast om toeschouwers en artiesten zo veilig mogelijk te kunnen verwelkomen. Naast de controle op de social distancing-regel (1,5 m afstand), het regelmatig wassen van de handen en het dragen van een masker dat de neus en mond bedekt, zullen nog bijkomende maatregelen worden ingevoerd:

  1. een bijgestelde maximumbezetting van de zaal en het podium, met het oog op de veiligheid en de kwaliteit van het concert.
  2. eenrichtingsverkeer bij 6 in- en uitgangen, om een vlotte publieksstroom te garanderen. Voor de toegangscontrole worden specifieke tijdsvensters gehanteerd;
  3. de vorming van kleine toeschouwersgroepen bij heropening van de concertzaal om de maatregelen te kunnen testen en desnoods bij te sturen.
  4. de uitgifte van tickets op naam, die uitsluitend telefonisch of online gereserveerd kunnen worden. Voor klanten die dat wensen zal er een omruil-/terugbetalingsprocedure worden uitgewerkt;
  5. een aangepaste podiumindeling voor de muzikanten, in zowel de repetitie- als concertzaal. Daarbij wordt rekening gehouden met de vereiste sociale afstand en de nodige veiligheidsvoorzieningen. De praktische haalbaarheid van die aangepaste indeling zal worden getest;
  6. een zorgvuldige inrichting van de backstage en de bijkomende ruimtes die ter beschikking worden gesteld. Het dragen van een masker dat de neus en de mond bedekt, zal verplicht blijven op tal van plaatsen, om de risico's tot een minimum te herleiden.

De Covid-19-crisis heeft het digitale beleid van de drie instellingen in een stroomversnelling gebracht. De noodzaak om de sluiting van de infrastructuren snel op te vangen met originele onlinecontent, heeft heel wat digitale alternatieven voortgebracht om de culturele missie te volbrengen. Om hun aanbod te verrijken, zullen de Munt, BOZAR en het Belgian National Orchestra meer inzetten op de digitale beschikbaarheid van hun producties. De instellingen werken reeds aan programma's die elkaar beter aanvullen en beter op elkaar zijn afgestemd.

Op artistiek niveau wordt de programmatie voor het begin van het seizoen indien nodig bijgestuurd, opdat het maximale aantal muzikanten in het orkest niet overschreden zou worden. Bepaalde grootschalige producties zullen aangepast moeten worden voor kleinere symfonische formaties. Een groot deel van het klassieke repertoire kan echter gemakkelijk gebracht worden door orkesten met maximaal 50 muzikanten. Het verruimde podium van BOZAR biedt plaats voor maximaal 70 muzikanten, mits een minutieuze organisatie. Wijzigingen van de inhoud van bepaalde voorstellingen of evenementen worden desgevallend tijdig bekendgemaakt, en het publiek zal over een maximale flexibiliteit beschikken om zijn tickets om te ruilen of terug te laten betalen.

Hans Waege, intendant van het Belgian National Orchestra, Paul Dujardin, CEO en artistiek directeur van het Paleis voor Schone Kunsten en Peter de Caluwe, intendant van de Munt: “De periode die we hebben doorgemaakt en die ons ertoe dwong onze deuren gesloten te houden, heeft duidelijk gemaakt in welke mate medewerkers, muzikanten, artiesten, flexi-jobbers, managers, directeurs, partners en toeschouwers eensgezind oplossingen willen zoeken voor de artistieke, praktische en financiële uitdagingen. Samen kunnen we deze storm trotseren en deze ongeziene situatie naar een positieve ervaring ombuigen om er sterker uit te komen. Dit moet leiden tot een duurzame versterking van de samenwerking tussen de federale culturele instellingen.”

Voor meer info, graag hier klikken.

Beste muziekliefhebber,

U kan niet naar een concertzaal komen? Dan komen wij naar u!

Onder leiding van onze muziekdirecteur Hugh Wolff brengen we met een groep muzikanten van het Belgian National Orchestra een fragment uit de Egmont Ouverture van Beethoven, onze ‘Symfonie van de Hoop’. Met dit samenspel hopen we u toch weer even in concertstemming te brengen.

In de Coronatijden van onzekerheid en isolement, willen we u de kracht en de schoonheid van muziek laten horen en voelen. “Ons orkest en onze passie voor muziek dragen bij tot de essentie van onze samenleving. Ze laten ons beseffen wat we door nauwe samenwerking en luisteren kunnen bereiken en tot welke wonderbaarlijke meesterwerken we dan in staat zijn.” Hans Waege, intendant

Onze blik op de toekomst is positief. Deze periode laat ons immers ook beseffen wat er echt toe doet. “Ik hoop dat, wanneer dit achter de rug is we elkaar zullen benaderen met een dieper aanvoelen van breekbaarheid, en dat we ons samenzijn, het samenwerken met elkaar, en de inzet voor een gemeenschappelijk welzijn meer dan ooit zullen waarderen.” Hugh Wolff, dirigent

Het geheel is altijd meer dan de som der delen. Wij hopen dan ook dat we u met het bundelen van onze muzikale krachten een steuntje in de rug hebben kunnen geven.

Kent u ook iemand die u extra in de bloemen wil zetten of die een woordje van dank verdient? Geef dan zeker de applaus-fakkel door!

We hopen u gauw weer te zien op één van onze concerten.

Zorg goed voor uzelf en uw geliefden.


De musici en het hele Belgian National Orchestra team

Beste muziekliefhebber,

 

Het is erg stil en leeg geworden in onze vaste residentie de zaal Henry Le Boeuf. We keken er al lang naar uit om u ons boeiend programma te laten beleven, maar in de huidige omstandigheden primeert de gezondheid van het publiek, de werknemers en de artiesten. Daarom worden, in lijn met de strikte instructies van de overheid, alle concerten van het Belgian National Orchestra geannuleerd tot en met 14 juni. Wie reeds een ticket heeft betaald wordt persoonlijk gecontacteerd over de terugbetaling of de omruil. We doen ons uiterste best om dit administratief zo vlug mogelijk te regelen. Natuurlijk zouden we het fijn vinden indien u kiest voor een omruil.  Om die manier blijven we elkaar zien en steunt u ons huis in deze moeilijke tijd.  Wij hebben er alvast voor gekozen om onze freelance medewerkers voor deze plots afgezegde producties een eerlijke vergoeding te bieden.   

Hoe de toekomst er na 14 juni uit ziet, weten we nog niet. Het Belgian National Orchestra volgt uiteraard de evolutie van de Coronavirus epidemie en de beslissingen van de overheid op de voet. Aarzel daarom niet om de actuele situatie te volgen op de website van het Belgian National Orchestra

https://www.nationalorchestra.be/ of op deze van BOZAR https://www.bozar.be/nl .

We blijven ook actief op onze social media (facebook en instagram).

We hopen dat u deze bijzondere situatie kan begrijpen. We werken met man en macht aan onze toekomst na de coronacrisis omdat we ons publiek waarderen en u de mooiste concertbelevingen willen blijven aanbieden.

Zorg goed voor uzelf en uw geliefden.


Het team van het Belgian National Orchestra

 

Het Belgian National Orchestra heeft een heel eigen plaats in de culturele wereld verworven. In de programmakeuze ligt de nadruk op werken die spraakmakend en vernieuwend zijn maar ook op het ontdekken van minder gekende muziek. Zo schept het Belgian National Orchestra een boeiende dialoog met een uiteenlopend publiek. Het orkest staat onder leiding van de Amerikaanse dirigent Hugh Wolff, met Hans Waege als intendant en met BOZAR als geprivilegieerde partner.

Solisten van wereldformaat voelen zich aangetrokken tot dit concept. Vilde Frang, Gidon Kremer en Rolando Villazón behoren tot de aansprekende namen. Net zoals pop-rock-artiest Ozark Henry de toekomstige generatie begeestert met vernieuwende impulsen.

Dit seizoen verwelkomt het Belgian National Orchestra solisten als Khatia Buniatishvili, Renaud Capuçon, Jonas Kaufmann, Nelson Freire, Steven Isserlis, Michelle DeYoung en Branford Marsalis. Gastdirigenten zijn onder meer Stanislav Kochanovsky, Cristian Măcelaru en Hartmut Haenchen.  Al deze toptalenten nodigen u uit om hier met hen kennis te maken.