Symfonie van de Hoop

Onder leiding van onze muziekdirecteur Hugh Wolff brengen we met een groep muzikanten van het Belgian National Orchestra een fragment uit de Egmont Ouverture van Beethoven, onze ‘Symfonie van de Hoop’. Met dit samenspel hopen we u toch weer even in concertstemming te brengen.

In de Coronatijden van onzekerheid en isolement, willen we u de kracht en de schoonheid van muziek laten horen en voelen.  “Ons orkest en onze passie voor muziek dragen bij tot de essentie van onze samenleving. Ze laten ons beseffen wat we door nauwe samenwerking en luisteren kunnen bereiken en tot welke wonderbaarlijke meesterwerken we dan in staat zijn”  (Hans Waege, intendant).

Onze blik op de toekomst is positief.  Deze periode laat ons immers ook beseffen wat er echt toe doet. “Ik hoop dat, wanneer dit achter de rug is we elkaar zullen benaderen met een dieper aanvoelen van breekbaarheid, en dat we ons samenzijn, het samenwerken met elkaar, en de inzet voor een gemeenschappelijk welzijn meer dan ooit zullen waarderen” (Hugh Wolff, dirigent).

Het geheel is altijd meer dan de som der delen. Wij hopen dan ook dat we u met het bundelen van onze muzikale krachten een steuntje in de rug hebben kunnen geven. 

Kent u ook iemand die u extra in de bloemen wil zetten of die een woordje van dank verdient?  Geef dan zeker de applaus-fakkel door!