Het Nationaal Orkest van België beschikt over twee overlegorganen

  • Het Basisoverlegcomité
  • De Artistieke Comissie

 

Het Basisoverlegcomité

Het basisoverlegcomité komt zes keer per seizoen samen. De voorzitter van dit raadgevend orgaan is Francis Burstin, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur. Mevrouw Dominique Ranson is de secretaris.

De werkgever wordt binnen het basisoverlegcomité vertegenwoordigd door de volgende personen:

  • Mevr. Rosita Moeyersoons, Directeur Financiën en administratie
  • Mevr. Marjolein Vanderpoorten, Verantwoordelijke HR

De vakbondsorganisaties ACV, ACOD, VSOA CGSP en CSC worden binnen het basisoverlegcomité vertegenwoordigd door de volgende personen:

A.C.V./C.S.C. - afgevaardigde

Ludo Joly

A.C.O.D./C.G.S.P. - afgevaardigde

Philippe Lefin 

V.S.O.A./S.L.F.P-afgevaardigde Julien Bénéteau

Permanente Secretaris V.S.O.A./S.L.F.P

Jimmy Verlez  

Nationaal Secretaris A.C.O.D.

Andrée Vanvoorstvader 

Nationaal Secretaris A.C.V. / C.S.C.

Marc Scius

Nationaal Secretaris C.G.S.P.

José Granado

 

De Artistieke Commissie

Vijf musici van het orkest maken deel uit van de artistieke commissie. De intendant en de muziekdirecteur van het orkest kunnen de vergaderingen bijwonen als ze door de voorzitter worden uitgenodigd.

De samenstelling van de artistieke commissie:

  • Anthony Devriendt

  • Uros Nastic

  • Filip Neyens

  • Jan Van Duffel

  • Jérémie Fevre

  • Ward Opsteyn