Stromae met het Belgian National Orchestra

Stromae

 

Voor "Multitude" gaat Stromae in zee met het Belgian National Orchestra

 

Voor zijn nieuwe album Multitude, dat maart 2022 zal verschijnen, zocht Stromae een Belgisch symfonisch orkest. Het Belgian National Orchestra ging met veel plezier de uitdaging aan en stelde niet alleen haar muzikanten ter beschikking, maar engageerde in samenspraak met Stromae ook Bruno Letort als componist en Dirk Brossé als dirigent. Het werd een intens verhaal van gedeelde passie voor muziek.


Studio-opname in het grootste geheim

De muzikanten van het Belgian National Orchestra zijn op maar liefst 6 nummers van het album Multitude te horen. De opnames vonden in juni 2021 plaats in Dada Studios te Schaerbeek. Alles gebeurde onder strikte geheimhouding: bij het betreden van de zaal wisten noch de muzikanten, noch Dirk Brossé wat hen te wachten stond!


Bruno Letort als componist-arrangeur

We engageerden componist Bruno Letort voor het schrijven van de arrangementen:

“Ik heb meegewerkt aan zeven van de twaalf songs. Daarbij was ik een soort ‘interface’ tussen het orkest en een reeds ver gevorderde productie. Nu eens heb ik ritmische en melodische elementen aangebracht, dan weer kleuren. Bij L’enfer bijvoorbeeld, dat over depressie gaat, wou ik iets dat het niet kunnen ontsnappen aan een ziekte symboliseert. Dus de akkoorden herhalen zich, draaien in een oneindige lus. Aan het begin van dat nummer is er ook een melodie gebaseerd op de zure klanken die men hoort. Dat is een vibrafoon die met een boog wordt bespeeld.” (La Libre)


Dirk Brossé als dirigent

We kozen daarnaast ook Dirk Brossé als dirigent: iemand met wie we al een lange geschiedenis hebben in het uitvoeren van out-of-the-box-projecten en die ook heel wat affiniteit heeft met de popmuziekscène.

Het was een hele eer om de Maestro van Stromae te mogen zijn. De muziek van Stromae is uniek, universeel en emotioneel. Ze slaat en zalft terzelfdertijd. Ze werkt als lijm omdat ze mensen over de hele wereld met elkaar verbindt. De samenwerking met het Belgian National Orchestra en Stromae was een rijke ervaring en een unieke uitwisseling tussen twee werelden die soms lichtjaren van elkaar verwijderd zijn. Tijdens de opnames ontstond er een boeiend harmonieus ying en yang-spel tussen de wondere klankwereld van het Belgian National Orchestra en de intieme universele wereldtaal van Stromae. Momenten om te koesteren en nooit te vergeten.


Een unieke kruisbestuiving tussen twee werelden

De laatste jaren profileerde het Belgian National Orchestra, sinds 2016 geleid door intendant Hans Waege, zich door het aangaan van discipline- en genreoverschrijdende samenwerkingen. Dat zorgde ervoor dat de kracht van de muziek tot ver buiten Bozar voelbaar werd! De samenwerking met Stromae breidt een bijzonder mooi vervolg aan het traject dat het Belgian National Orchestra de voorbije jaren aflegde

Stromae


Intendant Hans Waege: “De songs van Stromae zijn vanuit een klassiek oogpunt bekeken steeds van een bijzondere kwaliteit. Hij is een van de weinig echt originele stemmen in het genre. Ook weet hij in zijn muziek op ronduit meesterlijke wijze invloeden vanuit de hele wereld in zijn muziek te verwerken. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat er zich onder de orkestleden heel wat fans van zijn muziek bevinden. Ook ikzelf ben bijzonder geboeid door zijn muziek! De samenwerking die we met Stromae hadden werd gekentekend door wederzijds respect voor elkaars meesterschap.”


Op vrijdag 4 maart is het zover en wordt het album van Stromae aan het publiek voorgesteld. We wensen Stromae van ganser harte een goede lancering toe en zijn bijzonder blij deel uit te maken van dit avontuur!


Images © Michaël Ferire