Wenst u een gift te doen om het Belgian National Orchestra en haar activiteiten te ondersteunen? We geven graag enkele voorbeelden van wat we met uw bijdrage zoal kunnen doen.

  • Met een gift van 30€ kunnen wij een kind uitnodigen om een concert bij te wonen.
  • Met een gift van 500€ kan een jonge musicus samenwerken met leden van het Orkest.
  • Het bestellen van een oeuvre bij een jonge Belgische componist kost 4000€.


Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar. Wij zullen u een fiscaal attest bezorgen.
De giften kunnen worden overgeschreven op het rekeningnummer IBAN BE15 6790 0024 5530 met de vrije mededeling ‘Schenking + familienaam, voornaam en emailadres’. Wenst u uw gift te bestemmen voor een specifiek project? Gelieve dit te vermelden.