Wij werken veilig, wij werken verder

De cultuursector beseft al te goed dat om de vierde golf in te dijken maatregelen nodig zijn. We dragen al meer dan 18 maanden bij om constructieve oplossingen te vinden en de veiligheid van ons personeel, onze artiesten en ons publiek te vrijwaren. Ook in die zin blijven we een creatieve en altijd flexibele sector. De nieuwe stemmen die opgaan om alle indoorevents te verbieden vinden wij onbegrijpelijk. En wel hierom: al geruime tijd hanteert de sector vakkundig uitgewerkte protocollen, maskerplicht, Covid Safe Ticket, werken we in bubbels, laten we onze mensen meermaals per week testen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Daar komt dan nog eens bij dat we werken in een goed verluchte ruimte - met een door de virologen gecontroleerd ventilatiesysteem - voor een zittend publiek dat de hele tijd, gemondmaskerd en wel, recht voor zich uitkijkt.

Wij vinden de roep om theaters en musea te sluiten dan ook onbegrijpelijk en beleven een akelig déjà-vu rond een voorstel dat op geen enkele wetenschappelijke evidentie is gestoeld. Nu het publiek de toegang tot cultuur ontzeggen terwijl het voor iedereen duidelijk is dat de gevaarlijkste besmettingshaarden niet daar te vinden zijn, voelt uitermate arbitrair aan.

We betreuren bovendien dat dergelijke maatregelen boven het hoofd van de sector worden genomen, zonder overleg, zonder uitleg, zonder na te gaan waar de reeds strenge protocollen eventueel kunnen aangepast worden. Dat geeft het gevoel dat politieke verantwoordelijken de culturele sector niet ernstig nemen en ze het niet de moeite vinden om voor deze sector even zorgvuldig te werk te gaan en maatregelen te hanteren die ook voor andere sectoren worden gebruikt.

We vragen dan ook met aandrang dat in deze moeilijke en gevaarlijke eindejaarsperiode aan de culturele sector niet de mogelijkheid wordt ontnomen om te doen waarvoor ze bestaat: zin geven, ontroering wekken, vragen stellen, ontmoeten, diepgang maken, eenzaamheid verlichten, troost bieden.

De pandemie tast het lichaam aan, maar ook de geest. Voor het eerste hebben we veiligheidsmaatregelen genomen. Voor het tweede hebben wij een remedie. Laat cultuur open: de samenleving heeft ons nodig.

 

Peter de Caluwe (Algemeen en Artistiek Directeur van de Munt)
Sophie Lauwers (Directeur-Generaal van Bozar)
Hans Waege (Intendant van het Belgian National Orchestra)
Pierre Thys (Algemeen en Artistiek Directeur van het Théâtre National Wallonie-Bruxelles)
Michael De Cock (Artistiek Leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg)