Het Belgian National Orchestra (BNO) is hét nationaal symfonisch orkest van België en heeft de ambitie om verder uit te groeien tot een internationale artistieke, culturele en professionele referentie.

Het orkest heeft als hoofdopdracht om het Europese symfonische repertoire in België en buitenland te ontwikkelen en uit te dragen. Met vernieuwing en grensverleggende programmatie wil het BNO een plaats in het hart van de hedendaagse maatschappij veroveren.

Door de uitoefening van zijn opdrachten draagt het BNO bij aan de culturele en economische ontwikkeling en samenwerking van de verschillende gemeenschappen die Brussel en België rijk zijn alsook van de unieke Belgische identiteit. Samenwerking, dialoog, verstandhouding en diversiteit behoren tot zijn kernwaarden.

Gevestigd in Brussel, in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR), wil het BNO samen met zijn 100-tal medewerkers de internationale uitstraling van zijn activiteiten versterken en bijdragen aan de positionering van Brussel als hoofdstad van België en Europa. (www.nationalorchestra.be)

Het BNO is op zoek naar een

Ervaren Directeur Financiën en Administratie (m/v/x)

FUNCTIE

•       Als Directeur Financiën en Administratie maakt u deel uit van het Directiecomité en rapporteert u aan de intendant/CEO. U woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij en bekleedt hierbij een adviserende rol. U maakt deel uit van de werkgeversdelegatie in het Basis Overleg Comité en vertegenwoordigt de organisatie ten opzichte van de begrotings- en controleorganen.

•       U werkt mee aan het zoeken naar alternatieve financieringsbronnen alsook van nieuwe financieringsmechanismen (o.a. Tax Shelter). U bent verantwoordelijk voor de onderhandelingen en de administratieve en financiële opvolging van de diverse partnerschappen en financieringen.

•       U stelt na intern overleg beslissingen voor aan de Raad van Bestuur over het personeelsbeleid van de organisatie (bv. aanwerving, ontslag). U werkt actief mee aan het uittekenen en realiseren van de synergie op zakelijk gebied tussen de drie federale culturele instellingen (Bozar, De Munt, BNO).

•       U hebt de dagelijkse leiding over de medewerkers binnen de financiële en administratieve dienst (2 direct reports) en u beheert de externe leveranciers betrokken bij het beleid van deze dienst.

•       U beheert de boekhoudkundige processen en stelt na overleg met de betrokken stakeholders de begroting op; maakt de jaarrekeningen en jaarverslagen en voert de tussentijdse budgetcontrole uit binnen de wettelijk voorziene termijnen. U bent globaal verantwoordelijk voor de volledige budgettaire cyclus volgens de geldende regelgeving voor een parastatale B-instelling van de federale overheid.

•       U werkt onder leiding van de toezichthoudende overheid actief mee aan het moderniseren van het wettelijk kader van de organisatie. U bent actief betrokken bij het ontwikkelen en implementeren van de compliance regels in de organisatie; dat betreft alle financiële en administratieve verplichtingen, de budgettering, de financiële analyses en de kostenbeheersingsprojecten. U garandeert de toepassing van de geldende wettelijke bepalingen voor het administratief, financieel en administratief technisch personeelsbeleid.

•       U waakt over de architectuur, beveiliging, kost en toekomstgerichtheid van het IT-beleid.

 

PROFIEL

•       U heeft een diploma in een relevante financiële, economische en/of juridische masteropleiding en hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie.

•       U bent vindingrijk, in staat problemen op te lossen en beschikt over organisatorische vaardigheden. U beheert met gemak complexe dossiers en behoudt er het overzicht over.

•       U hanteert een vlotte communicatiestijl en drukt uw stempel op de hele organisatie.

•       U spreekt en schrijft vlot in het Frans en/of Nederlands, of u bent bereid deze twee talen te leren. U kunt zich ook vlot uitdrukken in het Engels.

•       Interesse in symfonische muziek is een bijkomende troef.

 

ONS AANBOD

•       Een sleutelpositie in een gerenommeerde Belgische culturele instelling.

•       Een gevarieerde werkinhoud met veel verantwoordelijkheden.

•       Een grote mate van autonomie, zowel in het werk als in de organisatie.

•       Een leidende rol waarbij u actief bijdraagt tot de artistieke, financiële en commerciële ontwikkeling van het BNO.

•       Een team van professionele en dynamische collega’s.

•       Een interessant kader, zijnde het netwerk van de drie federale internationale culturele instellingen.

•       Een organisatie in volle transformatie en vernieuwing.

  • Concurrerende arbeidsvoorwaarden (contractueel statuut met een weddeschaal Niveau NA31, met waardering van uw nuttige ervaring), met extralegale voordelen.

 

GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw CV en motivatiebrief tot 2 weken na publicatie van deze vacature met vermelding van de referentie “Vacature Directeur Financiën en Administratie” via e-mail naar hans@nationalorchestra.be.

Uw sollicitatie zal snel en vertrouwelijk behandeld worden.