Belgian National Orchestra

Steun ons

Een gift doen

U kan natuurlijk ook altijd een gift naar keuze doen.

Fiscaal voordeel voor giften: het belastingvoordeel voor particulieren bedraagt 45% voor alle geleverde giften.
Dit voordeel geldt enkel voor giften en niet op de nob-fan-bijdragen.

Giften dienen overgemaakt te worden op rekeningnummer:
IBAN BE22 0042 5033 1347 | BIC GEBABEBB

Vermelding: gift nob + namen en voornamen

Indien u extra informatie wenst, gelieve contact op te nemen met Beatrice Best.
T. +32 (0)2 552 04 69 | b.best@nob-onb.be

*Het lidmaatschap 2 personen is voorbehouden aan de personen woonachtig op hetzelfde adres.
De voordelen voor de leden 2 personen worden vermenigvuldigd met 2.
**Het NOB is een culturele instelling erkend door het artikel 145 van het belasting wetboek en handelt over het belastingvoordeel met betrekking tot giften vanaf € 40

 

Het Nationaal Orkest en jongeren

Cultuur voor iedereen: daar werkt het NOB aan mee. Daarom is het (w)onderwijzen aan jongeren ook voor ons van belang. De kracht van onze jeugdprojecten ’15-’16 zit in de spanning tussen ons en onze doelgroep. Geestdrift werkt langs twee kanten, altijd!

 

Welke FAN van het NOB bent u?

Als FAN van het Nationaal Orkest van België draagt u bij tot de ontwikkeling van ons artistieke project.

Newsletter