Belgian National Orchestra

Structuur

Overlegorganen

Het Nationaal Orkest van België beschikt over twee overlegorganen

  • Het Basisoverlegcomité
  • De Artistieke Comissie

Het Basisoverlegcomité

Het basisoverlegcomité komt zes keer per seizoen samen. De voorzitter van dit raadgevend orgaan is Francis Burstin, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur.
De vakbondsorganisaties ACV, ACOD, VSOA CGSP en CSC worden binnen het basisoverlegcomité vertegenwoordigd door de volgende personen:
 

A.C.V-afgevaardigde

Ludo Joly

A.C.O.D.-afgevaardigde

Olsi Leka

C.S.C.-afgevaardigde

Anthony Devriendt

C.G.S.P.-afgevaardigde

Pierre Hanquin

V.S.O.A.-afgevaardigde

Luc De Vleeschhouwer

Nationaal Secretaris A.C.O.D.

Laurette Muylaert

Nationaal Secretaris A.C.V.

Servaas Lecompte

Nationaal Secretaris C.S.C.

Didier Gilquin

Nationaal Secretaris C.G.S.P.

José Granado

Nationaal Secretaris S.L.F.P.

Olivier Schiavi

De Artistieke Commissie

Vijf musici van het orkest maken deel uit van de artistieke commissie. De intendant en de muziekdirecteur van het orkest kunnen de vergaderingen bijwonen als ze door de voorzitter worden uitgenodigd.

De samenstelling van de artistieke commissie:

Julien Bénéteau (voorzitter)
Jan Van Duffel 
Baudoin Giaux 
Ivo Hadermann
Miguel Meulders

 

Het Nationaal Orkest en jongeren

Cultuur voor iedereen: daar werkt het NOB aan mee. Daarom is het (w)onderwijzen aan jongeren ook voor ons van belang. De kracht van onze jeugdprojecten ’15-’16 zit in de spanning tussen ons en onze doelgroep. Geestdrift werkt langs twee kanten, altijd!

 

Welke FAN van het NOB bent u?

Als FAN van het Nationaal Orkest van België draagt u bij tot de ontwikkeling van ons artistieke project.

Newsletter