Belgian National Orchestra

Het NOB

Overheidssteun

Het NOB staat onder het voogdijschap van de Vice - Eerste Minister en Minister van buitenlandse zaken Didier Reynders.

Als culturele instelling wordt het Nationaal Orkest van België wordt gesubsidieerd door de federale overheid en gesteund door de Nationale Loterij.

« Bijdragen tot het welzijn van de hele gemeenschap »: zo kan de bedrijfsfilosofie van de Nationale Loterij worden samengevat. Precies in die optiek laat de Nationale Loterij een aanzienlijk deel van haar winst naar de gemeenschap terugvloeien door haar financiële steun aan een brede waaier van projecten op de meest uiteenlopende vlakken: humanitaire aangelegenheden, sociale aangelegenheden, cultuur, sport, wetenschap, enz.

In die context staat cultuur bij de Nationale Loterij hoog in het vaandel. Of het nu gebeurt via subsidies dan wel via sponsoring, elke dag opnieuw werkt de Nationale Loterij mee aan het succes van culturele verenigingen of evenementen: opera, zang, dans, muziek, poëzie, plastische kunsten, concerten, tentoonstellingen, festivals, theater, film, enz., waarbij telkens zeer diverse gegadigden worden aangesproken. En de jongeren onder hen worden beslist niet over het hoofd gezien.

Sinds verscheidene jaren ondersteunt de Nationale Loterij het Nationaal Orkest van België dat een toonaangevende rol speelt in het Belgisch muzikale landschap. Zo draagt de Nationale Loterij bij tot de artistieke uitstraling van het orkest.

Zowel een dergelijke opdracht van algemeen nut als de omvang van de subsidiebedragen maken van de Nationale Loterij ontegensprekelijk de “grootste mecenas van België”.

 

Het Nationaal Orkest en jongeren

Cultuur voor iedereen: daar werkt het NOB aan mee. Daarom is het (w)onderwijzen aan jongeren ook voor ons van belang. De kracht van onze jeugdprojecten ’15-’16 zit in de spanning tussen ons en onze doelgroep. Geestdrift werkt langs twee kanten, altijd!

 

Welke FAN van het NOB bent u?

Als FAN van het Nationaal Orkest van België draagt u bij tot de ontwikkeling van ons artistieke project.

Newsletter